Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegovenres, 28 de maio de 2021

Escándalo nos exames CELGA 4

César Caramés, avaliador dos CELGA 4 explica neste vídeo como se lles indicou que non deberían ter en conta o dominio fonolóxico galego para estas probas. En concreto, debíase "pasar" a aqueles que se expresasen co sistema fonolóxico do español. Conta como os ameazaron no caso de que non lles fixeran caso e ante a petición dunha orde escrita que cambiara os criterios de avaliación, negáronse a darlla. 

Ademais conta que se creou unha estraña comisión con contratos sen criterios obxectivos co fin de aprobar a xente no CELGA 4 que non acade os estándares establecidos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario