Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoluns, 26 de setembro de 2011

A normalización na encrucilladaA foto que aparece neste post recollina do nº 25 da Revista Galega do Ensino, que levaba por título "A normalización na encrucillada" publicada no 1996.
Nesa publicación podemos ler entrevistas a Modesto Rodríguez Neira e a Manuel Regueiro Tenreiro ou artigos de Manuel Bragado, Francisco Fernández Rei,  Ben-Cho-Shey, Francisco Rodríguez, Anxo Lorenzo, Agustín Fernández Paz e moitos outros. Vou centrarme no que escribiron estes dous últimos autores.

Anxo Lorenzo fai un estudo sociolingüístico da Universidade de Vigo. Achega unha reflexión interesante:
'No caso dos alumnos, que teñan dificultades importantes para falar galego pode ser razoable na medida en que a lingua habitual dos estudiantes é, nunha porcentaxe maioritaria, o castelán. Polo tanto, a posta en práctica oral está chea de dificultades e dúbidas. Con todo, é interesante observar que os alumnos centran na competencia escrita as principais dificultades competencias á hora de se enfrontaren á práctica da lingua galega. Tendo en conta que o 92,2% dos alumnos aprendeu galego nos distintos niveis educativos, e tendo en conta tamén que a lingua aprendida na transmisión escolar é sobre todo a lingua escrita, o feito de que os alumnos universitarios manexen serias dificultades no manexo escrito do galego debe facernos reflexionar sobre boa parte dos contidos que estamos a vehicular no ensino, do galego nos diferentes niveis do ensino.'

O actual secretario de política lingüística seguramente agora daríalle a volta a estas liñas para asegurar que estaba afirmando o contrario, mais creo que está ben claro que, daquela, pulaba polo incremento e a mellora do galego como lingua vehicular no ensino non universitario. Xusto o contrario da política que, agora, defende.

Agustín Fernández Paz ten un fermoso e preciso artigo sobre as actitudes lingüísticas, cómpre desfrutalo con vagar. Nel debulla e aniquila un par de actitudes negativas para a normalización:
-Aos nenos, en castelán (e se son nenas,  máis)
-Cando o teu interlocutor fale en castelán, tamén debes facelo ti

E desvela non poucos prexuízos:

"- O galego vale  para a vida rural ou para a vida afectiva, pero non vale para andarmos polo mundo da ciencia e da téc­nica. 
- O galego representa o atra­so,  o carro de  vacas; o castelán representa a modernidade,  o ordenador. 
- Os que falan galego, ou son da aldea ou son do Bloque. 
- O galego significa quedar­nos pechados en nós mesmos, trasdoTelón de Grelos, cando o que hai que buscar é a universa­lidade. 
- O galego fálase distinto en cada sitio,  non  nos  damos posto de acordo entre nós. 
- O galego bo é o que sempre falou  a  xente; o outro é un in­vento  dos  profesores, un galego artificial. 
- Non  se pode dar clase en galego,  porque os nenos son de familias castelán falantes. "

E un último prexuízo:

"- O  do  galego  no  ensino é todo política."

Non si?, Anxo Lorenzo.


Ningún comentario:

Publicar un comentario