Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegomartes, 27 de outubro de 2015

De 1.550.000 €, 0 € para o galego

Foto do BNG de Santiago
Un dos primeiro convenios asinados pola Xunta neste ano foi o que subvencionaba a rehabilitación do "Asilo de Carretas" para que pase a ser a nova Oficina de Atención ao Peregrino, en Santiago de Compostela. A cantidade aportada pola Xunta foi de 1.550.000 €. A entidade beneficiada foi a Fundación da Catedral de Santiago.
Este caso pode servirnos de paradigma de como silandeiramente se utilizan os recursos que moi traballosamente aportamos cos nosos impostos para manter fóra de circulación a lingua galega.
Cando a Xunta asina un covenio debería garantirse que as actuacións derivadas do mesmo se desenvolveran en galego. Neste caso, por exemplo, primeiro, a cartelería da obra tería que estar toda en galego. Despois de rematada, toda clase de sinalizacións do local deberían  poder lerse en galego, e finalmente, ao ser unha oficina que presta un servizo de atención ao público, a Oficina do Peregrino debería ter unha oferta suficiente de toda clase de documentos en galego. Para comenzar, a Oficina de Acogida al Peregrino ofrécenos información en español, inglés, francés, alemán e italiano. Nada en galego, e unha vez máis a Xunta desaproveitou a ocasión para lle esixir á Fundación da Catedral de Santiago, a galeguización de todos os seus servizos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario