Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegodomingo, 4 de marzo de 2012

Entrevista a Valentín García en EL País

Iago Martínez fíxolle unha magnífica entrevista a Valentín García no xornal El País.
Algunhas perlas:

'Ao conflito reretímonos sempre os que estamos impicados na cuestión do idioma, pero a nivel social non existe. Non é que non exista gora, é que tampouco existía antes.'
Sobre a cuestión de que en realidade non se cumpre o decreto do plurilingüismo:
'Mentres non teñamos evidencias en contra, estase a cumprir. Non podemos acutar de oficio como unha policía política. O sistema educativo está funcionando con normalidade. Non temos por que rasgarnos as vestiduras se a un libro lle falta unha frase, iso arránxase cunha nota a cada centro. En calquera outra área de doberno non pasaría dun breve, pero aquí ocupa titulares'
 
'Ti cres que alingua vehicular é tan importante na vida dun cidadán?' 
Sobre a cuestión de que a proximidade lingüística pode ser un atranco para a normalización:
'Non hai solucións puras. A proximidade tamén ten incovenientes, fai que o falante de castelán non vexa a necesidade de usar o galego. Eu pediríache que lle deras a volta: ao ser dúas lingua próximas e intercomprensibles, o conflito debería ser menor. O problema son os prexuízos na rúa e nos grupos que poden ter un interese ne defender unha postura ou outra.'
 
Pregunta:Por primeira vez hai un abismo entre a consideración das distintas linguas no Estatuto de Autonomía e o seu traslado ao sistema educativo. Que hai que cambiar: o decreto ou o Estatuto?
Resposta: Non hai que chegar a tanto. A venerable comisión que redactou o Estatuto non podía pensar nun horizonte como este. Hoxe calquer enxeñeiro en Galicia ten máis posibilidades de ir a traballar fóra e hai infitinade de publicacións especializadas que están só en inglés. En todo caso, o Estatudo dá para isto e para moito máis. Non podemos promocionar o galego combatindo outras linguas, porque xa están aquí e chegarán outra. O noso obxectivo ten que ser gañar usos onde nunca os houbo, non o esquenzamos.

'Non podemos perder a perspectiva. O Estatuto fai referencia á sociedade; o decreto, só ao ensino. Á escola correspóndenlle as patitudes e as actitudes, o uso é da sociedade. De que vale que un neno teña os manuais en galego se na rúa está todo en castelán?'

Ningún comentario:

Publicar un comentario