Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoxoves, 15 de marzo de 2012

Casouno unha intérpreteA Mesa denunciou dous casos de discriminación lingüística. Un deles foi o dun paciente que leva un retraso de 8 meses esperando a que lle entreguen en galego a documentación para que lle realicen unha operación. Chégase incluso ao caso de que se rin del polo feito de soliciar o que debería ser normal.
No outro caso solicitouse a un xulgado que unha voda se celebrase en galego; incluso se explicitou que de non ser así quería que se paralizasen os trámites ata que se asegurara a súa petición. Non foi así. A xuiza levou a cerimonia en castelán, mentres que unha intérprete os casaba en galego.
Finalmente Carlos Callón recorda neste vídeo informativo que desde o ano 2010, coa distribución do programa informático Minerva NOX, non é posible tramitar ningún documento en galego nos xulgados de Galicia.
Velaí unha vez máis que a liberdade de escolla é equivalente á imposición do español.
E que di a Xunta a todo isto? Pois como sempre, cala. Non lle importa. Non lle interesa que respecte o galego en Galicia pois ten posto o seu obxectivo en manter a imposición secular do castelán.

Ningún comentario:

Publicar un comentario