Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegosegunda-feira, 18 de janeiro de 2016

Cantigas de Santa María

Noutra ocasión fixéramos neste blogue referencia a un portal, o das Cantigas Medievais Galego-Portuguesas, que nos ofrece múltiples posibilidades de consulta. Nesta ocasión recollemos algúns recursos da areñeira referentes ás Cantigas de Santa María.
Podemos comenzar a andaina co portal de Cantigas de Santa María for singers, un portal que nos proporciona as 427 cantigas a partir dun índice numérico a partir da edición de Mettmann (1986-1989). As peculiaridades desta recompilación están en que nos ofrece a posibilidade de acceder a unha trsanscrición fonética das cantigas ou á separación silábica. Tamén nos mostra as partituras musicais de cada cantiga. O título do portal non engana.
Un segundo e gorentoso chanzo represéntao o portal da Universidade de Oxford, The Centre for the Study of the Cantigas de Santa Maria, creado no 2005 a partir de dous proxectos de investigación. Un deles centrado en elaborar unha base de datos sobre as Cantigas de Santa María e o outro en elaborar unha nova edición crítica. En moitas das súas páxinas a información é bilingüe (inglés-galego)
Existen catro manuscritos das Cantigas de Santa María. Podemos acceder a unha dixitalización do exemplar da Biblioteca Capitular de Toledo. Outros dous consérvanse no Escorial. Tamén hai un exemplar en Florencia pero lamentablemente sen a transcrición musical.
Como podemos observar, estas alfaias literarias, escritas en galego medieval, non están en Galicia. Fixemos referencia a dous portais británicos, a outro da Universidade Nova de Lisboa e incluso poderíamos ligar a un en xaponés. Non é que na terra non haxa quen teña interese na recuperación e dignificación da nosa historia, especialmente da nosa lingua na época medieval, pero está claro que algo falta.

Sem comentários:

Enviar um comentário