Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegodomingo, 18 de decembro de 2011

Xustiza en galego versus inxustiza contra o galegoMentres estes xuíces se reúnen en Chantada para reafirmase no seu compromiso coa nosa lingua, nos xulgados de toda Galicia, os trámites non poden realizarse en galego porque o programa de xestión Minerva exclúe o galego. Ninguén ten noticia de que a Secretaría Xeral de Política Lingüística fixera ningún tipo de xestión sobre o caso. Máis aínda.
Vén de presentarse o primeiro Dicionario Xurídico Galego. No acto estivo Anxo Lorenzo polo que desde o seu penedo mediático particular aproveita para gabarse do boa que é a súa acción no ámbito da normalización dinamización, tamén no ámbito da xustiza.  E cales foron esas medidas? Pois único que se destaca do realizado neste ámbito é a posta en marcha de cursos de linguaxe administrativa on line (que están ben) pero un pregúntase: para que? Se despois na práctica non hai onde aplicar esa linguaxe técnica en galego.
Outra vez mais fica ben claro en que consiste a política lingüística de Anxo Lorenzo: envolver cun fraudulento papel de galeguismo o que non é outra cousa que acoutamento e exclusión da nosa lingua.

Ningún comentario:

Publicar un comentario