Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegosábado, 7 de maio de 2016

The Galician language in education in Spain

O European Research Centre onMultilingualism and Language Learning publicou este pasado mes de abril o informe The Galician language in education in Spain [ 2nd Edition] elaborado polo profesor da Universidade de Vigo Xosé-Henrique Costas en colaboración con Andrea Expósito Loureiro. Para facer unha invitación a consultar a publicación vou destacar catro cousiñas da mesma.
Os seguintes gráficos están elaborados a partir dos datos do IGE. No primeiro preséntase a evolución do uso principal ou exclusivo de galego e castelán no período 2003-2013 para nenos de 5 a 14 anos. Vemos como a pendente de descenso de emprego do galego se incrementou no último sexenio estudado.

Neste outro gráfico preséntasenos o mesmo estudo para a etapa de 14 a 25 anos:

Un dos feitos que se destacan é que:
Os estudantes, que na teoría están nun sistema escolar bilingüe, usan cada vez menos o galego mentres incrementan o emprego do castelán. O uso do galego nas etapas infantil e primaria decreceu case un 15% en só dez anos.
Unha cuarta cuestión fai referencia a unha redución sistemática do galego no ensino e a falta de garantías dun profesorado competente no uso da lingua galega:
Suponse que a eliminación do Decreto sobre a regulación do uso e promoción do galego no sistema educativo[decreto 124/2007] e a introdución do Decreto do Plurilingüismo [decreto 79/2010] causaría un retroceso en termos de ensino do galego, debido á desaparición das escolas monolingües e á redución do tempo adicado no ensino en galego. Esta redución sistemática do uso do galego foi acompañada por outra política que afecta negativamente ao galego, estámonos referindo á supresión dos exames de comprensión do galego nas probas de acceso ao profesorado.

Sem comentários:

Enviar um comentário