Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegovenres, 12 de xullo de 2013

Galicia en positivo

por Manuel Herminio Iglesias en La Región, vía Galeguizar Galicia


Cando os problemas soamente se perciben dende un único punto de vista e un grupo político asume a reivindicación dos mesmos, acontece con bastante frecuencia que ise grupo pretende monopolizar todo o que se refire ó tema en cuestión e, dende unha posición de certa prepotencia, dá carnés de autenticidade e dicta as formas de actuar. Pero, cando na solución do tema non se avanza, nace o vitimismo, actitude que non é, nin máis nin menos, que unha forma de desplazar as culpas ós demais, esquecendo as propias, o que ven amosar certa incapacidade para solucionar o asunto referido.


Isto acontece con suma frecuencia na nosa terra, onde sectores políticos vinculados ó nacionalismo seguen instalados na reivindicación utópica e irreal, e cada día camiñan máis alonxados da realidade social. Pola contra, outros grupos máis silenciosos de xente non adscrita políticamente, pero que sinte o país, lanza iniciativas que paso a paso van xermolando; formas que son como raíces que auguran un futuro prometedor, pois parten da base de que o noso idioma non é patrimonio exclusivo dos que o reivindican baixo un prisma estrictamente ideolóxico e sectario.
Iste é o caso do Foro Enrique Peinador, grupo que dende o seu nacemento foi tomando iniciativas como a creación da Irmandade de Adegueiros, a cal na asamblea anual celebrada o sábado na Rectoral de Santo André de Ribadavia decidiu ampliar o seu ámeto de acción, para convertirse na Irmandade de Agroalimentarios e Adegueiros, admitindo no seu seo a 31 empresas do gremio da alimentación, que xunto coas 40 adegas que iniciaron o proceso, aumentan o número de entidades que comprométense a etiquetar os productos que elaboran en galego. Adquiren, polo tanto, un compromiso de país para defender e promocionar a economía real que nace do traballo do sector primario. Polo que o proxecto conta a día de hoxe cun número que supera as setenta empresas galegas. Empresas identificadas co consumo e promoción dos nosos productos. Créase polo tanto un circuito empresarial que xenera riqueza dentro da terra, que promociona o noso e que dá emprego sobre todo nas zonas do rural, o que redunda nun gran beneficio para as comarcas onde se asentan.
Velaí unha iniciativa apartidaria que medra de ano en ano, á que agora se suman as organización políticas, cuestión positiva para achegalas ós problemas que afectan ó sector primario e ó mundo rural, para achegalas ó mundo da empresa, o que lles permitirá entender mellor a realidade dos problemas diarios e fuxir dalguns dogmatismos e tópicos estériles. Velaí unha maneira de pasar da dialectica reivindicativa e teórica á de buscar iniciativas positivas.

Noraboa ós membros do Foro Peinador, que loitan por visualizar unha Galicia en positivo; noraboa a todas as empresas que apostan polo traballo en clave de país; noraboa ós consumidores que así o entenden, e a todas as persoas que fan posible que o idioma entre no mundo da empresa. Noraboa ás persoas que cren na lingua como elemento base da economía real e que busca un consumo dos nosos productos responsable e útil para Galicia. Noraboa ós que traballan por unha Galicia en positivo.

Ningún comentario:

Publicar un comentario