Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegovenres, 5 de outubro de 2012

Mapa peninsular da poboación castelán-falante


No web iberolingua podemos atopar este e outrs moitos mapas sobre a distribución de linguas na península.En Galicia podemos observar algunhas manchas escuras correspondentes cun maior uso do castelán precisamente nas áreas arredor das cidades. A maior parte de Galicia está marcada coa cor correspondente a un uso do castelán inferior ao 30% segundo o código de cores:

Tamén se evidencian as diferenzas entre os territorios das comunidades autónomas e os correspondentes ao predominio dunha lingua distinta do castelán.

Ningún comentario:

Publicar un comentario