Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegomartes, 30 de abril de 2013

Experiencias educativas de intervención nos usos lingüísticos da mocidadeForon moitas e moi duras as críticas ao decreto do plurilingüismo as que se explicitaron nesta mesa do XIV Encontros para a Normalización Lingüística organizado polo Consello da Cultura Galega que se desenvolveu en Santiago os días 18 e 19 de abril pasados.
Recollo aquí e invito a seguir o vídeo da mesa de experiencias educativas de intervención nos usos lingüísticos da mocidade. Trátase da posta en común dunha serie de experiencias reais de pais, profesores e alumnos sobre o coñecemento e uso do galego. Cóntanse casos como os de Antía, unha nena que comenzou a estudar nun centro plurilingüe en Santiago e que o único contacto que tivo co galego na escola foi a recollida dunha poesía de Rosalía. A miña ex-compañeira Ana Castro relata como noutro centro plurilingüe para explicar a materia de Science, que debería explicarse en inglés, as mestras ou ben usaban o castelán para que o alumnado comprendera as explicacións, co cal o galego ficaba excluído, ou ben si empregaban o inglés obrigando á aprendizaxe de longas listas de nomes de ósos e prantas en inglés,  co que se xeneraba un ambiente de incomprensión e desmotivación nun alumnado dunha idade demasiado temperá para a introdución dunha lingua estranxeira. Finalmente para intentar paliar estes resultados a mestra recurre a repetir as explicacións en castelán.
Belén Escariz, mestra de infantil fala da eliminación das liñas de galego, e de como se lle quitan ferramentas para poder desenvolver o seu traballo. Quéixase de que as leis lles limiten o tempo de uso do galego  ou se fagan restriccións sobre as materias pois en contextos castelán-falantes o único contacto que os nenos teñen co galego lévase a cabo na escola.
Manuel García Turnes, docente nun centro concertado, explica como o nível de competencia en galego baixa ao deixar de impartirse as matemáticas en galego. Comenta casos como o da inexistencia de libros de informática en galego, e en definitiva fai un repaso das funestas consecuencias do decreto de plurilingüismo.
Francisco C. Díaz, explica como a metodoloxía consistente no uso das linguas estranxeiras noutras materias só ten sentido se se fai ben e tal e como se está a facer actualmente é unha trapallada. Os profesores que explican en linguas estranxeiras contidos en materias non lingüísticas teñen que facer unha revisión completa da metodoloxía. Deixou ben clariño que non se trata de repartir horas e linguas como se fose unha baralla. Tamén fixo un chamamento ao profesorado a estar do lado da salvación frente á barbarie.

A partir de 1h:10 min. comenza o debate. Ben interesante. Ponentes e asistentes botaron en falta interlocutores da Administración para presentarlle as súas queixas sobre a penosa realidade lingüística.


"Eu fun alumna dun centro plurilingüe". Laura Prego, estudante
"Scicence no coñecemento do medio". Ana Castro, nai de alumnado de centro plurilingüe
"O galego nunha poesía". Begoña Villaverde, nai de alumnado de centro non plurilingüe
"Docentes de mans atadas". Belén Escariz, docente de E. Infantil
"Unha landra ente eucaliptos". Manuel García, docente de E. Secundaria en centro concertado
"TIL: outro enfoque é positlbe" . Francisco C. Díaz, Cefore de Pontevedra
Modera Valentina Formoso

Ningún comentario:

Publicar un comentario