Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegovenres, 1 de xuño de 2012

Contra o gurgullo lingüístico

En contra da estúpida teoría da pax lingüística, a realidade demóstranos que neste momento histórico en materia de política lingüística estamos infestados do gurgullo lingüístico. Retíranse as axudas aos que defenden a lingua ([1] e [2]) e dánselle eses cartos á opaca e sospeitosa Fundación Camilo José Cela que celebra o Día das Letras Galegas cun comunicado en español. Fundación que  se adicou a actividades como a edición dos libros do seu xerente, que como non chegaban a ser distribuídos, eran queimados no xardín. Tamén reciben euros destinados á  promoción e defensa da lingua galega entidades tan recoñecidas no ámbito como a Diócese de Mondoñedo-Ferrol (premer para comprobar, como fixo Santo Tomás).
O gurgullo non para de roer. Así, para desenvolver o funesto decreto 79/2010 a Consellería de Educación envíalle aos pais de infantil unha enquisa para determinar a lingua que se empregará na aula nos tres cursos desta etapa. Eu preguntaríalle á Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL), que apoia esta medida, a ventaxa desta metodoloxía no canto da promoción directa da lingua restrinxida e atacada tal e como figuraba no decreto anterior. Claro que se a SXPL tamén defende a queima de libros ([1] e [2]), xa vou sospeitando a resposta.
Para ir atacando o gurgullo, cómpre facerlle caso a iniciativas como esta  da CGENDLque deixo aquí abaixo. Non será unha fumigación, con esta medida non acabaremos co gurgullo, pero é que temos que estar de parte da ecoloxía., e con algo de sorte, sendo insistentes,  algún bicho ha de caer.

2012.05.31.Nota Informativa Enquisa Infantil

Ningún comentario:

Publicar un comentario