Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegomartes, 12 de xuño de 2012

Usos lingüísticos na USC

Os datos sobre a lingua na que se redactaron as teses de doutoramento da USC no ano 2011 están recollidos do Cartafol, revista dixital do Servizo de Normalización Lingüística desta universidade.
Tal e como se indica no gráfico son os seguintes: castelán  60,75 %, inglés 19,41%, galego 12,65%, portugués 6,76%, e un resto insignificante do 0,43%  para outros idiomas. Neste uso a lingua galega leva movéndose entre un 8% e un 14% desde hai 20 anos e parece que chegou ao seu teito. Como aspecto positivo podemos destacar que se confirma unha consolidación no uso do galego para a elaboración de teses arredor da cifra dun 12%. E aínda que a maioría delas corresponden a estudos de humanidades, non deixa de haber teses en galego no ámbito científico. Para establecer un alicerce forte que permitira unha presenza máis consistente do galego nos estudos de investigación científicos compría reverter o antes posible a actual situación do ensino nas etapas inferiores cun decreto do plurilingüismo que couta unha imprescindible expansión do galego ao tempo que se desliga do prestixio social que acarrexan a ciencia e a tecnoloxía. Pola contra o inglés case duplica as súas cifras neste estudo cun ascenso espectacular nos tres últimos anos.
Para unha demorada reflexión conviña que se analizaran estes datos en comparación cos obtidos no estudo da lingua de uso na docencia na USC. Neste caso o castelán tamén se destaca cun 69%, o galego chega a un 27% e o inglés queda nun 1,82%. Estes resultados son moi semellantes aos da lingua empregada pra os traballos de fin de grao: 68% en castelán e 32% en galego. Finalmente, os mellores resultados para a nosa lingua déronse nos traballos de fin de máster, onde se alcanzou unha porcentaxe do 41% , aínda que sempre por detrás do castelán cun 55%. Neste caso o inglés quedou nun 2%. Aínda que os datos deste último parágrafo non son exactos porque non se tiña referencia de todos os traballos, como recollen os resultados de máis do 95% do total do traballos presentados, son con toda seguridade moi próximos á cifra real.
Resumindo. A proporción de uso do castelán e o galego na USC é de 3 a 1. Eis o desequilibrio que unha SXPL que esconde a cabeza baixo terra non se atreverá a afrontar.

Ningún comentario:

Publicar un comentario