Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegosábado, 16 de abril de 2011

Matemáticas en galego
Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.

O Ministerio de Educación acaba de publicar o que desde o meu punto de vista é o mellor material de matemáticas existente na arañeira da rede hoxe en día... en galego (acceder desde aqui). Sonche paradoxos aos que a política galegófoba do goberno da Xunta vai ter que enfrentarse a partir de agora: mentras que desde a Consellería de Educación se prohíbe a impartición das aulas de matemáticas na nosa lingua, desde o MEC, alleos á política lingüística contra o galego, manteñen un programa de divulgación e mellora dos seus materiais.
O MEC desde hai tempo promove a publicación dos seus recursos noutras linguas, especialmente en galego, euskera e inglés. No caso que nos ocupa trátase de 60 unidades didácticas que tratan todo o temario da ESO. O exemplo que puxen aquí é só un dos centos que podería escoller de entre todo ese material. Para unha descripción das unidades didácticas  aquí está  unha breve explicación elaborada por Xosé Eixo, ao que aproveito para agradecerlle todo o traballo e interese mostrado pois el é o principal responsable de que hoxe poidamos dispoñer de todo estes recursos.
Eu fago unha invitación especial aos poucos que poidan caer por aquí para que remexan e espallen este material entre o profesorado galego.

Se non vedes a aplicación que está aquí engadida como exemplo pode ser por non terdes instalada a máquina virtual de JAVA ou plugin DESCARTES
Outros requisitos: Flash Player 7 ou superior, Acrobat Reader

1 comentario: