Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegovenres, 1 de xullo de 2011

"Los demócratas de toda la vida" asfixian G. H.

por Manuel Dourado Deira, sobre a defunción do Galicia Hoxe, no dixital:

Si, Galicia Hoxe en papel rematou a súa xa ilustre andaina o pasado 28-6-11. A soga lanzárona desde Monte Pío. Recortaron sen piedade e o único diario en galego, pese aos extraordinarios esforzos da Editorial Compostela non puido sobrevivir. Galicia Hoxe practicou sempre a liberdade de expresión legal; pero as súas fundadas críticas irritaban ao Poder.
Premonitoriamente, quen subscribe previu esta morte en marzo de 2009, ante a maioría absoluta do PPdeG. Debo recordar aquí dous artigos de entón: 1) “¿Como se pode gobernar un país sen identidade?” 2) Tiro de Gracia ao galego”. Do primeiro, debo recordar este parágrafo:
“Temos experiencia de que a liberdade, a verdade e a obxectividade son sacrificadas. E, entón, aparece o chánchollo e o enchufismo, o reparto de favores clientelares; perece a xustiza distributiva; renace a persecución da disidencia crítica; imponse e impera a falacia da propaganda, a ocultación da verdade e, finalmente, a negación e enterramento de toda discrepancia, e, con ela, a entidade dun país”.
Do “Tiro de Gracia ao galego”, dixen: “O futuro Presidente prometeu derrogar o Decreto do Galego. Iso podería significar a morte definitiva do idioma natural de Galicia, e, en consecuencia, da vida de Galicia como Comunidade Histórica. Como tantas veces repetimos, é o galego o que está en perigo, non o castelán, como se dixo en certos medios manipuladores da realidade. Consulten, se non, o Mapa Sociolingüístico de Galicia da Real Academia Galega (RAG),recentemente aparecido. Se atentamos contra o idioma, disparamos contra a vida da nosa Comunidade. Suponse que o Sr. Núñez, futuro Presidente, non lle apetecerá irse para a casiña por non ter Comunidade onde gobernar”.
GH tivo que pechar despois de un custoso proceso de agonía para o Grupo El Correo Gallego, sitiado pola falta de axudas económicas. Por iso, quero facer constar aquí o meu persoal agradecemento á Editorial Compostela porque foi a única que soubo combinar o auténtico “bilingüismo harmónico”. Un servidor xa lle recordou ao Goberno do Sr. Fijóo os deberes que lle preceptúan a lexislación vixente, desde a Constitución ao último regulamento referentes ás atencións que os poderes públicos galegos deben cumprir respecto do idioma de Galicia. Como lle repite o noso Director na Carta de despedida: “A Constitución Española recolle o dereito a expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas, e opinións mediante a palabra, o escrito, ou calquera outro medio de reproducción. Tamén recoñece o dereito a comunicar ou recibir libremente información veraz por calquera medio de difusión”.
Recórdalle que o Estatuto de Galicia preceptúa: “Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e dispoñerán os medios necesarios para facilitar os seu coñecemento”. Pois o Goberno actual fai exactamente o contrario.

Ningún comentario:

Publicar un comentario