Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoluns, 18 de marzo de 2013

Auto-avalía as túas destrezas lingüísticas

Velaquí un pequeno xogo que pode axudarnos a avaliar as nosas destrezas lingüísticas en moitas linguas faladas en europa. Só hai que responder unha serie de pregungas e ao final ofrécenos o noso nivel de competencia nas catro destrezas básicas dunha lingua:listening, speaking, reading, writing.
Esta aplicación estrutúrase a través de preguntas e respostas adaptadas ao noso perfil. Está pensado para avaliarmonos nas linguas que coñecemos segundo os seis niveis de referencia definidos dentro do Marco europeo común de referencia para as linguas (MECR): A1, A2, B1, B2, C1 e C2, que desde o 2001 é amplamente empregada nos sistemas de ensinanza de linguas.
Proba e verás.
Tirado do European Language Portfolio

Ningún comentario:

Publicar un comentario