Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegovenres, 1 de marzo de 2013

Un idioma entra na casa: un discurso para pais castelán-falantesUn discurso para pais castelán-falantes por Paula Kasares, onde invita aos pais a acompañar aos nenos na aprendizaxe dunha lingua que non usa, ou como neste caso (o euskera), que non domina. Este discurso sería moito máis fácil de establecelo en Galicia, pero para iso compriría unha actitude completamente diferente por parte da Xunta. A un tempo podemos comprobar o radicalismo do noso goberno
A tese central do que nos di Paula Kasares é que os pais poden transmitir unha lingua que non usan, incluso máis, poden transmitir unha lingua que non coñecen:
No mundo hai máis de 6000 linguas e 200 estados. Polo menos 30 linguas por estado. O raro é unha sociedade cunha soa lingua.
Os vosos fillos van ter o castelán, que é a lingua socialmente forte, como lingua materna. Teñen o castelán asegurado. Non hai que ter ese medo porque é infundado.
Escola e fogar non poden ser mundos lingüísticos separados. O euskera non se pode reducir só ao ámbito escolar. Para iso as actitudes e os valores e actitudes que poden transmitir os pais son fundamentais. No caso do que se fala no vídeo, o euskera, os pais son descoñecedores da lingua, pero iso non impedirá que xoguen un papel fundamental e activo na aprendizaxe da nova lingua para os seus fillos.
Paula Kasares explica aos pais que os nenos na escola traballan un 15% do uso da lingua. A lingua apréndese tanto dentro como fóra da escola.
Os nenos introducen unha nova lingua na casa. Para eles non haberá nada máis estimulante que ensinarlla aos seus pais. Velaquí unha conferencia moi clara e coherente que, entre outras cousas, demostra que a política lingüística da Xunta vai directamente contra a integración e a suma

Vía Marlou

Ningún comentario:

Publicar un comentario