Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegodomingo, 28 de dezembro de 2014

Non hai Nadal para o profesorado Celga

carta de Xoana Castro Rodríguez en La Región:
O profesorado Celga e mais de linguaxes específicas (administrativa e xurídica) vai pasar o peor Nadal que recorda.

Estes profesores e profesoras traballaban para a Xunta de Galicia impartindo os cursos de galego mais a Xunta non os daba de alta na Seguridade Social nin lles facía un contrato de traballo; isto durante anos e anos. Como quen manda manda, ata o de agora nin se lles ocorreu reclamar os seus dereitos.
Xa fartos desta situación, este ano denunciaron as súas condicións ante a Inspección de Traballo e ante os tribunais. Foron despedidos con inmediatez, todos e todas.
A Inspección de Traballo pronunciouse e deulles a razón aos traballadores, obrigando a pagar as cotas correspondentes á Seguridade Social, dándoos de alta de oficio e sancionando á Xunta polo que fixo.
Os tribunais tamén ditaron sentenza; os dez profesores/as que denunciaron na provincia de Lugo deben ser readmitidos/as; o seu despedimento considérase nulo. As sentenzas déronlles a razón en todo o que reclamaban.
Pero chega o Nadal e eles seguen na rúa. A Xunta de Galicia non quere recoñecer os seus erros. Non quere acatar as sentenzas. Na Xunta prefiren recorrer e que o profesorado dos cursos de galego pase o peor Nadal da súa vida. Iso si, eles agardan unha mellor ventura para o 2015.

Sem comentários:

Enviar um comentário