Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegosábado, 14 de maio de 2011

Asamblea de Galiza co galego

Na sede da Asociación Pedagóxica Nova Escola Galega (situada na rúa San Clemente 18, Baixo, 15705 Compostela) para o día 17 de maio ás 18,00 horas está convocada a Asamblea Extraordinaria de Galiza co Galego, a asociación creada co fin de impulsar unha rede de escolas infantís en galego.
Despois de conseguiren o seu primeiro obxectivo, a adhesión de 3.000 apoios, a comisión directora de Galiza co Galego pode comenzar a facer efectivos os seus plans. Tal e como comenta o seu presidente, non será posible facelo para o vindeiro curso, porén co apoio de NEG, da AS-PG e de varios sindicatos, xa deron os primeiros pasos para iren construíndo o que debería ser tamén un obxectivo fundamental dunha Xunta que poidera cualificarse efectivamente de galega, o de establecer un ensino real e comprometido co galego.

Ningún comentario:

Publicar un comentario