Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoquinta-feira, 25 de novembro de 2010

Os obxectivos do decreto de plurilingüismo

Do funesto decreto chamado de plurilingüismo:


Con periodicidade anual, despois de finalizar o curso escolar, a consellería competente en materia
de educación avaliará os resultados derivados da aplicación deste decreto e desenvolverá cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias.

Sem comentários:

Enviar um comentário