Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegosegunda-feira, 22 de novembro de 2010

A Secretaría Xeral de Política Lingüística contra Feijóo

No caso de querer facer unha intervención oral en galego, podería facerse no Consello da UE e o Comité das Rexións . En ambos os casos a Representación Permanente de España ante a Unión Europea (REPER) deberá solicitar esta posibilidade ante estes órganos con sete semanas de antelación. A confirmación efectuarase dúas semanas antes da reunión. No caso do Consello, a REPER deberá dar unha previsión indicativa do eventual uso do galego ao inicio de cada semestre.
(Información extraída dunha páxina da SXPL)
Alberto Núñez Feijóo usa o castelán no plenario do Comité das Rexións da UE.
Para saber máis da cuestión, vai unha reportaxe da RTP do 1/1/2006


Sem comentários:

Enviar um comentário