Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegosexta-feira, 26 de novembro de 2010

Informe: "Por un proxecto de futuro para o idioma galego"

Hai un par de artigos de Henrique Monteagudo que se me pasaron: Idioma en ´stand-by´ e p  De vagar chégase lonxe. Decateime do despiste hoxe ao ver que Henrique Monteagudo presentou un documento no que contou coa colaboración de Antón Reixa do que dan notica todos os medios de comunicación [1, 2] Trátase do informe "Por un proxecto de futuro para o idioma galego. Unha reflexión estratéxica" presentado polo IGEA. Dará que falar, pero pregúntome se lle vai dar que falar aos que teñen na súa man a dirección da política lingüística.
 As  liñas principais deste documento  pasan por:

1. Nós entendemos que o conflito lingüístico non é inherente a toda situación de bilingüismo social, senón que aparece cando se produce a mobilización dun grupo ou sector discriminado que aspira á igualdade, e esta mobilización desata unha reacción á contra de parte do grupo privilexiado[...] Pero o conflito lingüístico non necesariamente desemboca na imposición dunha lingua e a liquidación da outra, senón que pode irse resolvendo mediante sucesivos acomodos que os grupos atinxidos consideren aceptables, e que signifique melloras cara a unha situación xusta e equitativa.
2. [consideremos o] modelo inspirado no ideal do estado uninacional e a nación monolingüe: unha nación = un estado = unha lingua. Pero este ideal non pode considerarse universal; pola contra, xurdiu nunhas coordenadas históricas e xeográficas moi concretas (a Europa do século XIX). Non pode pretenderse que sexa aplicable ou desexable para calquera situación. [...] a estas alturas do século XXI resulta simplista considerar o castelán unha lingua estranxeira no noso país, tendo en conta os varios séculos de convivencia co galego e sobre todo a súa implantación social.[...]o modelo de cooficialidade fundado estritamente no principio territorial, e a creación dos correspondentes espazos monolingües (en castelán, galego, catalán e eusquera) non parece unha solución nin realista nin acertada.

Sem comentários:

Enviar um comentário