Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegodomingo, 20 de marzo de 2011

Afumando o Windows 7

O anuncio argallado desde a SXPL para publicitar a presentación do Windows 7 en galego é para poñerse a mexar e non botar gota.

Cal é a mensaxe do vídeo?
A de que eu, como persoa comprometida co galego, se non molesto, podo usalo nas miñas relacións persoais, e agora incluso nas miñas relacións co meu computador.

Que sentido ten subtitular o vídeo en inglés?
Tendo en conta que a mensaxe non vai dirixida, por exemplo, a ningunha empresa estranxeira que quixera instalarse en Galicia e que está pensado única e exclusivamente para usuarios galegos que eventualmente queiran usar o Windows 7 en galego, os subtítulos en inglés non son outra cousa que unha modernez estúpida e paifoca.

Decátaste de que o protagonista si lle vemos usar o galego como lingua de relación, cun compañeiro e coa familia, e nunca como lingua de traballo?
Efectivamente, destácase o uso do galego na relación afectiva coa familia que vive na aldea e o documento de traballo que se ve é un debuxo, non un informe nin un gráfico no que se explicite claramente o uso do galego neste ámbito. Está claro que non se busca achegar aso empresarios unha aposta normalizadora e todas as accións do protagonista fican no ámbito individual. A mensaxe, pois, é esa: restricción do galego aos ámbitos íntimos.

A quen vai dirixida a mensaxe do vídeo?
A ninguén. Efectivamente, lánzase o uso do Windows 7 en galego a dous modelos de persoa: a unha especie de yuppie ultramoderno que fala habirtualmente en galego e a unha ama de casa ancián que vive na aldea. O primero deles non existe e asegunda non usa as novas tecnoloxías.

O vídeo transmite unha determinada idea de Galicia. Cal é?
Os vídeos publicitarios mostran unha visión da realidade moi parcial e ideoloxidada do mundo, é normal, pero neste caso podemos observar unha concepción cun forte pouso de desprezo por Galicia xa que se identifica  a esencia de Galicia coa emigración. quedamos coa idea de que dentro do "ser galego" hai un xen que nos leva a emigrar. Preséntase tamén unha profunda relación da identidade galega co atraso económico. Móstrasenos un rural de hai 50 anos como se fose o actual e ocúltase a Galicia das cidades e das vilas, que é a da gran maioría dos galegos. Tal e como se recoñece nos tópicos que se relatan ao final do vídeo, aparece diante nosa unha Galicia máxica, non unha Galicia real.

Que é o que esperabas dun vídeo da SXPL presentando unha ferramenta informática?
Boto en falta que non se usaran recursos que, en galego, xa temos no mundo da tecnoloxía para presentar ao galego como unha lingua útil que nos pode introducir nas diversas posibilidades que nos ofrece a informática. Non estaría de mais que na pantalla do computador que aparece no vídeo, puidésemos ver  medios de comunicación en galego, recursos audiovisuais da terra, ferramentas para a internacionalización das nosas empresas (?),... Parece como se os galegos só soubéramos tocar a gaita. E non lle estou facendo un reproche a Susana Seivane, pois cómpre saber que o recuso que máis se destaca no vídeo é aposibilidade de ver á gaiteira en plena actuación. Con isto si quero explicar onde teñen posta a cabeza os responsables dunha política lingüística que ficou reducida a que non se me prohíba que na miña casa, ao pé da lareira, fale en galego co meu computador mentras se me afuma o Windows 7.

Ningún comentario:

Publicar un comentario