Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoquarta-feira, 2 de fevereiro de 2011

Datos da docencia en galego na USC

No Cartafol dixital, acaban de publicar varios artigos referentes aos datos do uso das linguas na docencia na Univerisade de Santiago no presente curso 2010-2011.
A pesar de ser ésta a universidade con niveis máis altos de normalización, o galego só se usa no 30% da aulas, porén o castelán é a lingua do 66%.  Máis precisamente apuntan que

Das 111 titulacións de grao ou 1º e 2º ciclo que se están a impartir actualmente na USC, 11 ignoran totalmente o uso do galego; entre elas, cinco relacionadas con idiomas; as restantes, relacionadas con Ciencias da Saúde. Outras tantas non chegan ao 10%, mesmo sendo estudos cun grande impacto polo número de matriculados, como Medicina.


Tamén se explicitan os datos por departamentos. Aínda quedan 7 deles nos que está excluído o uso do galego (Zooloxía e Antropoloxía Física, Ciruxía, Estomatoloxía, Pediatría, Xenética, Fisioloxía Vexetal e Filoloxía Inglesa e Alemá).
Todos estes datos hai que enmarcalos dentro da evolución plurianual. Durante os últimos anos o uso do castelán debuxaba unha curva descendente que agora parece estabilizarse. De confirmarse esta tendencia, o galego non seguiría gañando puntos na universidade santiaguesa.
Lonxe do tan difundido equilibrio lingüístico desde os departamentos da Xunta, os datos apuntan, por todas partes o que todos sabemos: que o uso do galego continúa descendendo, e que lonxe de potencialo, desde as insitucións públicas póñenselle todas as dificultades para o seu avance. Ata tal punto isto é así que incluso as pequenas conquistas son mal vistas por quen debería ser o seu principal impulsor.

Sem comentários:

Enviar um comentário