Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoluns, 21 de febreiro de 2011

O país das palabras

Adicionar legenda
por Miguel Anxo Fernán Vello, no Galicia Hoxe:

Lembra Víctor Freixanes, comentando O libro da vaca -1.600 páxinas de Pedro Benavente e Xesús Ferro Ruibal publicadas polo Centro Ramón Piñeiro-, que para nos referir ao becerrotemos no noso idioma 64 formas diferentes, e que, segundo o noso entrañábel animal teña os cornos, as distintas denominacións do mesmo chegan case a cincocentas. E isto, amigos lectores, é realmente extraordinario. Sen dúbida, Galicia, a través do seu idioma propio, posúe unha riqueza lingüística de amplísimo espectro, e tanto é así que até a última edición doVocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa de Porto Editora (2009) -o galego é pai do portugués, non o esquezamos- incorpora, grazas ao traballo realizado pola Academia Galega da Língua Portuguesa, arredor de 800 formas léxicas propiamente galegas que hoxe deixaron de ter uso habitual na chamada lusofonía; palabras tan fermosas como, por exemplo, lóstrego ou brétema. O Dicionario da Lingua Galega de Isaac Alonso Estravís -o mellor dicionario do idioma galego realizado até o momento- anda xa perto -agora na súa versión electrónica actualizada- das 127.000 entradas, o que dá mostra da inmensa potencia léxica coa que contamos. ¿E que podemos dicir da nosa riqueza toponímica? A toponimia galega -lémbranolo Ferro Ruibal- é a máis voluminosa de toda España e, case con toda seguridade, se incluímos aquí a denominada microtoponimia, é tamén a máis voluminosa de Europa. E aí temos outro gran dicionario, este de incalculábel valor en todos os sentidos. Pois ben, lembrábao estoutro día en Pontevedra o arqueólogo Xosé Lois Vilar: en menos de 10 anos perderanse en Galicia entre 1 millón e 1 millón e medio de topónimos. Unha ameaza e unha realidade. Un dos nosos grandes tesouros lingüísticos -patrimonio cultural galego e universal- corre un serio perigo de desaparición. ¿Que se está a facer na actualidade para impedir que isto ocorra? Se non se salva a toponimia de xeito urxente, perderase para sempre. E o país e nós morreremos tamén coas palabras..

Ningún comentario:

Publicar un comentario