Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoterça-feira, 1 de fevereiro de 2011

A manipulación informativa e o Consello Escolar de Galiza

por Eduardo García Parada, profesor no Mestrado para o Profesorado de Educación Secundaria da Universidade de Vigo, en Terra e Tempo:

Venres 28 de xaneiro o Consello Escolar de Galiza rexeitaba o Anteproxecto de Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Escolar, pedindo a súa retirada e a devolución á Consellaría de Educación. Este Anteproxecto foi presentado publicamente o 4 de xaneiro, cando non hai actividade escolar e sen consultas previas a ningún sector da comunidade educativa.

O Consello Escolar de Galiza é máximo órgano de participación da comunidade escolar e o seu plenario está composto por representantes dos diferentes sectores da comunidade escolar e da sociedade: oito do profesorado, cinco dos pais e nais, tres do alumnado, dous do persoal de administración e servizos, dous titulares de centros privados, tres das centrais sindicais, dous do empresariado, tres dos movementos de renovación pedagóxica, seis da Administración Educativa, cinco dos Consellos Escolares Territoriais, oito da Administración Local, dous da Universidade, dous persoeiros a proposta do Conselleiro, un do Seminario de Estudos Galegos e un do Consello da Xuventude. 

O Anteproxecto de Lei de Convivencia recibiu 21 votos en contra, 4 abstencións e só 11 votos a favor de mantelo, entre os que obviamente estaban os 6 altos cargos da Administración Educativa e un escollido directamente pola Consellaría. Por tanto só 4 votos a favor dos representantes sociais da comunidade educativa. 


Esta pormenorizada explicación vén a conto pola intoxicación informativa á que outravolta máis nos acostuma o Goberno de Feijóo e nomeadamente o Conselleiro de Educación Jesús Vázquez. Unha vez máis, ao igual que fixo co Decreto do Plurilingüismo, Vázquez sae do armario para manipular aos galegos e galegas e deslexitimar os órganos de representación democrática da comunidade educativa como é o Consello Escolar de Galiza ou como tamén foron co Decreto do Plurilingüismo o Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega ou o Consello Consultivo. Faise representante da sociedade galega e dise sabedor do que quere, titorizándoa dun xeito repugnante ao máis puro estilo fascista e caciquil, dando por suposto que todos os cauces de expresión social e democrática agás os votos que lles deron o poder son fraudulentos e están manipulados de xeito interesado contra o que eles deciden que pensa e quere a sociedade. Eles son os únicos albaceas do pobo, ninguén ten dereito a opinar se non vai dicir o que eles queren oir.

E neste último caso, co único obxectivo real de denigrar e desvalorizar a nosa língua, invéntanse a chamada "Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Escolar" para ás agachadas darlle cobertura legal ás denigrantes "consultas aos pais" sobre o idioma nas escolas. Acaso, como vimos pormenorizadamente, non é o Consello Escolar de Galiza e nomeadamente os Consellos Escolares dos centros de ensino a forma de participación máis acaída e plural? Son moito máis representativos que contar soamente cos pais e nais do alumnado a través de preguntas-trampa, pois na educación está implicada toda a sociedade e toda a sociedade ten o dereito e a obriga de opinar e participar.

Daba noxo ver no Telexornal do día seguinte o tratamento da nova: declaracións do Conselleiro, dicindo que as decisións do Consello Escolar (cando non lle son favorábeis) non eran vinculantes e que ían seguir adiante coa lei, que el sabía o que a sociedade galega necesitaba e o que o profesorado demandaba; declaracións dun representante das ANPAs dos colexios privados (que nin siquera é membro do CEG), que votaron tamén a favor do borrador, dicindo que era unha mágoa, que a lei era moi boa e que era un avance; o representante de Educación do PP, Román Rodríguez, dicindo que todos os axentes sociais que presentaron as emendas á totalidade do borrador (CIG, FETE-UGT, CC.OO, a Coordinadora Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica, a Federación Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica, a Confederación Galega de ANPAs de centros públicos e o Seminario de Estudos Galegos) estaban manipulados e cativos do BNG e do PSOE, e que non representaban á sociedade galega. Ningún destes "axentes sociais" saiu na TVG; só o dos centros privados.

Tamén a páxina web da Consellaría convertiuse desde o primeiro día da chegada do PP á Xunta nun mintireiro oficial: xa non é a páxina de comunicación coa comunidade educativa, senón que é un panfleto ao servizo do PP que terxiversa as novas e oculta a información: no caso que nos ocupa do Consello Escolar, cando os ditames lle son esmagadoramente desfavorábeis, como neste Anteproxecto ou no Decreto do Plurilingüismo, non aparece a información ou minte descaradamente dando unha información parcial e deturpada. Cando se resolve favorabelmente, ainda que sexa polo voto de calidade do presidente logo dun empate, a noticia dá a entender o rotundo apoio ao decreto presentado, neste caso o que regulaba a Formación Permanente do Profesorado. E isto é nunha páxina web oficial!

Este Anteproxecto de Lei Convivencia e Participación da Comunidade Escolar ignora ademais o Plan Integral de Mellora da Convivencia Escolar de Galiza do 2007, que foi no seu día sometido á consideración de toda a comunidade educativa na procura do maior consenso posíbel e foi asinado por máis de 35 entidades e colectivos pedagóxicos. Claro que isto, segundo o PP, non é participación real, senón manipulada, pois só eles saben o que pensamos, queremos e sobre todo necesitamos o profesorado, o alumnado e a sociedade galega. E a quen e como lle preguntarán? Serán visionarios?

Sem comentários:

Enviar um comentário