Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegodomingo, 19 de setembro de 2010

O plurilingüismo destápase co proxecto ABALAR.

Todos os que puxeron algunha ven un pé no ámbito da normalización no ensino saben que é fundamental tirar da identificación da lingua a normalizar coas novas tecnoloxías. Pola contra, excluir o galego deste ámbito significa actuar contra el, e facelo desde as institucións galegas é unha bofetada a toda a sociedade, un desprezo e un insulto aos valores que nos definen como galegos.
Segundo infomación da propia Xunta o Ministerio de Educación achegou 4 millóns de euros para o proxecto ABALAR, que vai dotar con 15.000 ordenadores portátiles a 300 centros educativos. A Xunta aporta os outros 12 millóns. A cousa vai con retraso, xa comenzou o curso e aínda non se sabe dos ordenadores, polo momento  o pasado día 13, nun instituto de Santiago, houbo unha presentación pública dun modelo de aula para este plan, na que se destapou en que consiste o plurilingüismo deste goberno. Así o explican desde g11.net,  comunidade  para a galeguización da informática:

Para sorpresa das persoas que probaron este modelo de aula, os ordenadores podían empregarse en castelán e tamén en inglés pero non era posíbel facelo en galego, sen que exista razón técnica algunha que poida xustificalo.
É a Consellería de Educación quen define as características que deben cumprir os ordenadores, entre elas as relativas á configuración de lingua. Se a empresa adxudicataria non incluiu o galego nos portátiles das escolas foi porque a Consellaría non lle esixiu facelo.

Para mexar e non botar gota.

Ningún comentario:

Publicar un comentario