Quero aplicar a miña ciencia á lingua para pintar a face do noso maior ben colectivo: o galegoterça-feira, 21 de dezembro de 2010

O referendo de 1980 puido terse aprobado só en castelán

Extracto de artigo tirado do Xornal. Así che andamos agora:

Galicia ten autonomía grazas ao seu Estatuto, pero dependeu de Madrid para todo ata o momento en que o texto entrou en vigor, na primavera de 1981. A análise dos documentos previos que fixeron posible o propio referendo de votación do Estatuto, o 21 de decembro de 1980, reflicte esa curiosa situación na que un Goberno central organiza todo para que unha rexión sen autonomía puidese votar un documento co que gañala.
Unha vez listo o texto definitivo de Estatuto que ía ser sometido á consulta popular, foi o 7 de novembro de 1980 cando o Goberno presidido por Adolfo Suárez emitiu o Real Decreto 24/1980, promulgado polo rei, co que se organizou o referendo. Nel se di que é “el cuerpo electoral de las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra” (sic) o convocado a votar. Algo máis adiante o mesmo Real Decreto revela a curiosa situación que se puido provocar naquela altura por non estar aínda recoñecido o galego como a “lingua propia de Galicia”, a expresión que aparece no Estatuto. Así, o decreto gobernamental indica que o votante “habrá de responder a la siguiente pregunta que podrá ser redactada también en lengua gallega: ¿Aprueba el proyecto de Estatuto de Autonomía para Galicia?”. Isto é, ben puidera ter ocorrido, xa que así o permitía o Goberno, que a papeleta de voto coa que se refrendou que a lingua propia de Galicia é o galego estivese escrita só en castelán.

Sem comentários:

Enviar um comentário